Pop delavnice solo petja na osnovnih šolah

Na pop delavnicah otroke naučimo osnov pevske tehnike, sproščanja, plesa in osnovnih veščin nastopanja. Ob prepevanju popularnih pesmi, ki so jim všeč, si na zabaven način večajo samozavest in izboljšujejo samopodobo.

V skupini je okoli deset otrok.

Posamezen tečaj obsega 8 vaj po 60 minut. V enem šolskem letu bomo v okviru interesnih dejavnosti izvedli 4 tečaje.

Oglejte si seznam osnovnih šol na katerih potekajo interesne dejavnosti v okviru Šole za nastopanje Bast. Če si želite, da bi bila na seznamu tudi vaša šola, pa je še ni, nam lahko pošljete elektronsko pošto.